/

11 2015 .

, ( , ), Shakudō (赤銅) 410% 9690% ( ), Shibuichi (四分一) 5% 95% , (   30% ) Kuromido (黒味銅) 99% 1% ( ).

/ . . " " " ".
:
ItameGane (板目金) " " (, )
kasumiuchi " ", " ", , .
yosefuki , .

, ( ), , , , , , , , , , , , , , .

( TiMoku) . ( , 1700 , ).

( ) .

defector

:


: